អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

6 Videos


អាល់ប៊ុមចម្រៀងរបស់ក្រុមកូរ៉េនីមួយៗសុទ្ធតែត្រូវបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទាំងមហាជនក្នុងស្រុក និង ក្រៅស្រុក ។ ថ្វីត្បិតតែថា ក្រុមកូរ៉េនីមួយៗសុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា តែពេលនេះ គេអាចរកឃើញ ហើយថា តើក្រុមណាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងជាងក្រុមណានោះ ។

ខាងក្រោមនេះជាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចម្រៀងកូរ៉េទាំង ១០ ដែលគេវាយតម្លៃតាមរយៈការលក់អាល់ប៊ុមចម្រៀង ៖

1-TVXQ ចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ២០០៣ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រមាណ ១៤,១៤៣,៥១៩

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

2-H.O.T ចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៦ និង បញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០០១ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រមាណ ៧,០២៤,៩០៣

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

3-EXO ចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ២០១១ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រមាណ ៥,៤៤១,៧៤៤

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

4-G.o.dចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៩ និង បញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០០៤ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រមាណ ៥,០៩៦,៩៨៣

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

5-Girls’Generationចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ២០០៧ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រមាណ ៤,៣៩៩,៤៨៦

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

6-Super Juniorចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ២០០៥ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រមាណ ៣,៨២៣,០១៨

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

7-BIGBANG ចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ២០០៦ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រមាណ ៣,៥៧៥,៩៩៧

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

8-SHINee ចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ២០០៩ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រមាណ ៣,១៤៥,៥១៥

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

9-S.E.Sចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៧ និង បញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០០២ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រមាណ ៣,១០៤,០៤៦

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

10-Shinhwa ចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៨ លក់បានអាល់ប៊ុមចម្រៀង២,៩៧៥,៥៥៥ ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ កូរ៉េបូ)

អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ

  • អាល់ប៊ុមចម្រៀងកូរ៉េ ១០ ក្រុម ដែលដណ្តើមទីផ្សារបានខ្ពស់ជាងគេ已关闭评论
  • 23 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/04  Category:សិល្បៈ