ប្រធានក្រុមដេ

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Others

Hiring

5

Industry

Clothing/Garment/Textile

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

Khmer--
Good   

Age

18 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-13-2016

Closing Date

Sep-12-2016
 
  - ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារ
- ត្រូវចេះគ្រប់គ្រងកូនក្រុម
- ត្រូវគោរពម៉ោង នឹង ពេលវេលាធ្វើការ
- ត្រូវមានឥរិយាបថសមរម្យ
- ត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់នឹងការងារ
- ប្រាក់បៀវត្សរ៍ចាប់ពី150$ឡើងទៅ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 909 8909 & 096 / 076 8089 808

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#20B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.