ចុងភៅ​(​ចេះធ្វើម្ហូបចិននិងខ្មែរ)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

3

Industry

General Business Services

Salary

$200-$500

Qualification

Others

Sex

Female

Language

Khmer--
Good   

Age

18 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-04-2016

Closing Date

Oct-04-2016
  -ចេះធ្វើម្ហូបចិននិងខ្មែរ
-អាយុ៤០ឆ្នាំចុះ
-មានកន្លែងស្នាក់នៅរឺចង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏បាន
-ប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី២០០ដុលារហូតដល់៤០០ដុលា
-អាទិភាពចេះនិយាយភាសារចិនរឺមានបទពិសោធន៍ធ្វើម្ហូបចិននៅតាមរោងចក្រ។
 

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 909 8909 & 096 / 076 8089 808

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#20B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.