ជំហរ​លោក Duterte លើ​បញ្ហា​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង បន្ធូរបន្ថយ​សម្ពាធ​ប្រធាន​អាស៊ាន​ឡាវ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-04-2016, 7:39 pm         250

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ជំហរ​លោក Duterte លើ​បញ្ហា​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង បន្ធូរបន្ថយ​សម្ពាធ​ប្រធាន​អាស៊ាន​ឡាវ