មហាសេដ្ឋី​វ័យក្មេង​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​ដែល​ផ្តើមចេញពី​ញើស​ឈាម​ផ្ទាល់ខ្លួន​ និពន្ធដោយ : ធីតា       September-04-2016, 8:59 pm         2561

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132មហាសេដ្ឋី​វ័យក្មេង​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​ដែល​ផ្តើមចេញពី​ញើស​ឈាម​ផ្ទាល់ខ្លួន​front លោក Evan Spiegel ស្ថាបនិកបណ្តាញសង្គម Snapchat

មហាសេដ្ឋី​វ័យក្មេង​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​ដែល​ផ្តើមចេញពី​ញើស​ឈាម​ផ្ទាល់ខ្លួន​ និពន្ធដោយ : ធីតា       September-04-2016,  8:59 pm         2561