ទូត​អាមេរិក ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់​ខ្លួន​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       September-04-2016, 11:20 pm         2307

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ទូត​អាមេរិក ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់​ខ្លួន​