មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

Wealth-X ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ទ្រព្យសម្បត្តិ បាន​បញ្ចេញ​ទិន្នន័យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​​២០​រូប​ដែល​មាន​ជាង​គេ​ក្នុង​លោក​ កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ។ ក្នុង​បញ្ជី​អ្នក​ទាំង​នោះ​មាន​​ទាំង​តារា​សម្ដែង, តន្ត្រីករ/ចម្រៀង,​ កីឡាករ​អាជីព ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ពួក​គេ​កំពុង​បន្ត​អាជីព។

 

ប៉ុន្តែ​ពេល​នេះ​ សូម​បង្ហាញ​តែ​តារា​តែ​១០​រូប​ទេ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កំពូល​តារា​ទាំង​១០​​ដែល​មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ ហើយ​សូម​ដក​កីឡាករ​អាជីព​ចេញ៖

 

១០.តារា​សម្ដែង​អាមេរិក​ Tom Cruise ៥ ៤០លាន​ដុល្លារ​

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

៩.តារា​បូលីវូដ Shah Rgfukh Khbrfan ៥៥០លាន​ដុល្លារ​

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

៨.តារា​រ៉េប​ Jay Z មាន​ទ្រព្យ ៥៧០​លាន​ដុល្លារ

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

៧.តារា​ចម្រៀង​សាធារណរដ្ឋ​អៀរឡង់ Bono មាន​ទ្រព្យ ៦១០ដុល្លារ​

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

៦.តារា​ចម្រៀង​ជើងចាស់​អង់គ្លេស Paul McCartney មាន​ទ្រព្យ ៦៩០​លាន​ដុល្លារ

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

៥.តារា​ចម្រៀង​កាណាដា Céline Dion មាន​ទ្រព្យ ៧០០ដុល្លារ​

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

៤.តារា​រ៉េប​អាមេរិក Dr. Dre មាន​ទ្រព្យ ៧៣០​លាន​ដុល្លារ

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

៣.តារា​ hip hop  អាមេរិក P. Diddy មាន​ទ្រព្យ ៧៨០​លាន​ដុល្លារ

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

២.តារា​កំប្លែង​អាមេរិក Jerry Seinfeld មាន​ទ្រព្យ ៨៦០​លាន​ដុល្លារ

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

១.តារា​ចម្រៀង​អាមេរិក Madonna មាន​ទ្រព្យ​៩១០​លាន​ដុល្លារ

 

មក​ស្គាល់​កំពូល​តារា​​ ១០​ដួង​មាន​ទ្រព្យធន​​ច្រើន​ជាងគេ​លើ​លោក

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ businessinsider