ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកា

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាស្រីថៃ នឿយ ឆូតីកា (Noey Chotika) បានសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោក Arm Maneechayក្រោយពីបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នារយៈពេលជាង ៦ឆ្នាំរួចមក ។

ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកា

ពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាស្រីរូបនេះដែរ បានរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមនៅសណ្ឋាគារ «Plaza Athenee Bangkok» ជាលក្ខណៈប្រពៃណីថៃសុទ្ធសាធគឺមានដូចជា ពិធីហែជំនូន ក្រាបផ្ទឹម បំពាក់ចិញ្ចៀនពេជ្រ៥ការ៉ាត់ និងពិធីស្រោចទឹកខ្យងឲ្យកូនក្រមុំកូនកំលោះជាដើម ។

ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកា

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ស្រីស្អាតរូបនេះ គេឃើញមានមិត្តភក្ដិ ក៏ដូចជាសាច់ញាតិទាំងសងខាងចូលរួមយ៉ាងកុះករដែលញ៉ាំងឲ្យកម្មពិធីទាំងមូលរឹតតែមានភាពអ៊ូអរមួយកម្រិតថែមទៀត ។ តាមប្រភពដែលទទួលបាន បានឲ្យដឹងទៀតថា ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តារាស្រី Noey នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ ហើយក៏នឹងអាចមានលក្ខណៈធំគ្រឹកគគ្រេងទៀតផង ។

ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកា

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាស្រី NoeyChotikaនិងគូដណ្ដឹងលោក Arm Maneechay បានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពស្អាតៗ នៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ពួកគេ ៕ នីទីន

ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ នឿយ ឆូតីកា