វិចិត្រករចិនបញ្ចេញស្នាដៃរូបចម្លាក់មេដឹកនាំកំពូលៗ៤រូប ស្វាគមន៍កិច្ចប្រជុំកំពូល G20

វិចិត្រករចិនម្នាក់ បានបញ្ចប់ស្នាដៃចម្លាក់នៃរូបមេដឹកនាំធំៗ ដើម្បីស្វាគមន៍កិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ។ លោក Xu Leping រស់នៅក្នុងស្រុក Lin’an ទីក្រុង Hangzhou ខេត្ត Zhejiang ភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិន បានចំណាយពេលប្រហែលកន្លះខែ ដើម្បីរចនាចម្លាក់នៃរូបបណ្តាប្រធានរដ្ឋដូចជាៈ លោក ស៊ី ជិនពីង, លោក អូបាម៉ា, លោក ពូទីន និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា លោក Narendra Modi ដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះ ដែលព្រឹត្តទៅរយៈពេល២ថ្ងៃ (៤ និង ៥ កញ្ញា ២០១៦) ៕

វិចិត្រករចិនបញ្ចេញស្នាដៃរូបចម្លាក់មេដឹកនាំកំពូលៗ៤រូប ស្វាគមន៍កិច្ចប្រជុំកំពូល G20


Related Posts