ស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ី

6 Videos


អ្នកប្រហែលជាឆ្អែតបាយមិនស្ទើរ ក្រោយពីឃើញមុខតារាម៉ូដែលដ៏សិចស៊ីក្នុងរូបថតនេះ ។

យោងតាមសារព័ត៌មានបរទេសបានដឹងថា Ang Kah Meng គឺជាជាងថតម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលបានល្បីឈ្មោះ ដោយសារតែមានការចែកចាយរូបថតរបស់លោកនៅក្នុង Facebook ។ អ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចែកចាយនោះ គឺដោយសារតែចាញ់កលលោក ព្រោះតែបើមើលពីក្រោយទៅ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាស្រីស្អាត តែដល់មើលមុខចំ ទើបដឹងថាស្អាតប៉ុណ្ណា ។

ចង់ដឹងច្បាស់ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប

ស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ីស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ីស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ីស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ីស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ីស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ីស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ីស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ីស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ីស្ទើរឆ្អែតបាយ ចាញ់កលជាងថតរូបម៉ាឡេស៊ី