តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល

6 Videos


តារាសម្តែងតៃវ៉ាន់ដ៏ល្បីឈ្មោះ លោក Ken Chu ឬ ស្គាល់ថា ស៊ីមិន បានដឹកដៃមិត្តស្រី Han Wen Wen ចូលរោងអាពាហ៍ពិពាហ៍ កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែកញ្ញា នៅកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ឯចំណែកទិដ្ឋភាពក្នុងថ្ងៃនោះក៏អស្ចារ្យផងដែរ ។

តារាប្រុសវ័យ ៣៧ ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថា បានចាប់ផ្តើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយមិត្តស្រីរូបនេះកាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រោយបែកធ្លាយរូបថតអ្នកទាំងពីរកាន់ដៃគ្នាក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែង ។

ការរៀបមង្គលការរបស់លោក Ken លើកនេះត្រូវបានមិត្តអ្នកគាំទ្រសង្ឃឹមថា អាចជាការជួបជុំម្តងទៀតរបស់ក្រុម F4 ទាំងមូល តែគួរឲ្យស្តាយ ចុងក្រោយការជួបជុំគ្នាមានវត្តមានតែបីនាក់ ព្រោះលោក Vic Chou ឬ ស្គាល់ថា គូ ចាឡឺយ ជាប់រវល់ ព្រោះតែប្រពន្ធទើបសម្រាលកូន ។

យ៉ាងណាក្តី ប្រធានក្រុម F4 លោក Jerry Yen ឬ ស្គាល់ថា តៅ មីងស៊ឺ បានប្រាប់ថា «F1, F2, F3 គឺវាគ្រាន់តែជាតួលេខប៉ុណ្ណោះ ព្រោះវាមិនបានបង្ហាញពីមិត្តភាពគង់វង្សនោះទេ» ។ ចង់ដឹងថា ទិដ្ឋភាពមង្គលការ លោក ស៊ីមិន អស់ទាស់ប៉ុណ្ណា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល  តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើលតោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល តោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើលតោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើលតោះ! មើលទិដ្ឋភាពមង្គលការសមាជិក F4 លោក ស៊ីមិន បន្តិចមើល