តា​វ៉ិចទ័រ ថា​លំបាក​គ្រប់គ្រង​ក្រុម​កំប្លែង “ចៅ​លោក​តា”

អ្នក​ផលិតកម្ម​វិធី​របស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ CNT លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ហៅ​តា​វ៉ិចទ័រ បាន​បង្ហើប​ពី​ការងារ​លំបាក​របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​មក​ដឹកនាំ​ក្រុម​កំប្លែង “ចៅ​លោកតា” ដែល​សុទ្ធ​សឹង​ជា​ក្មេង​ៗ។

 

តា​វ៉ិចទ័រ ថា​លំបាក​គ្រប់គ្រង​ក្រុម​កំប្លែង “ចៅ​លោក​តា”

 

ឪពុក​តារា​កំប្លែង នីឡា បាន​បន្ត​ថា​ លោក​មាន​ការ​លំបាក​ច្រើន​ក្នុង​ការ​បង្ហាត់​បង្រៀន​ដល់​ក្រុម​កំប្លែង​ថ្មី​មួយ​នេះ ព្រោះ​ក្នុង​ក្រុម​ពួកគេ​ភាគច្រើន​គឺជា​ក្មេង។ “ដូច​ឃើញ​ស្រាប់ ដូច​ចៅ ឃ្លៀច ជាដើម​ គាត់​ប្រៀប​ដូចជា​អាគុយ​ចឹង ពេល​អាគុយ​អស់​ភ្លើង​គឺ​អស់​ហើយ។ ចំណែក​គាត់​ពេល​ប៉ារូល​នៅ​លើ​ឆាក​ពឹង​លើ​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បោះ​ឲ្យ។”

ស្ដាប់​បន្ត…!

 

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី