កិច្ចប្រជុំ G20 នៅចិន ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមីសុីល៣គ្រាប់របស់កូរ៉េខាងជើង

សារព័ត៌មាន Yonhap របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្សាយឲ្យដឹងថា កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីសុីលចំនួន៣គ្រាប់ ចំពេលដែលមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងពិភពលោកកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 នៅប្រទេសចិននាថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ។

កិច្ចប្រជុំ G20 នៅចិន ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមីសុីល៣គ្រាប់របស់កូរ៉េខាងជើង

កិច្ចប្រជុំ G20 ដែលប្រព្រឹត្តឡើងរយៈពេល០២ថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅខេត្ត Hangzhou ភាគខាងកើតប្រទេសចិន ដឹកនាំដោយមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន១៩ និងមេដឹកនាំមកពីសហភាពអឺរ៉ុប ព្រមទាំងមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន៨ទៀត និងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមផងដែរ ។

កិច្ចប្រជុំ G20 នៅចិន ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមីសុីល៣គ្រាប់របស់កូរ៉េខាងជើង

ឥឡូវនេះ កិច្ចប្រជុំ G20 នៅប្រទេសចិន ត្រូវបានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីសុីលចំនួន៣គ្រាប់ស្វាគមន៍យ៉ាងអ៊ូអរ ៕

កិច្ចប្រជុំ G20 នៅចិន ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមីសុីល៣គ្រាប់របស់កូរ៉េខាងជើង

Related