ជប៉ុន​ផ្តល់​ថវិកា​ជាង ១​សែន​ដុល្លារ​ដល់ NGO ថែទាំ​សុខភាព​មាតា និង​ទារក​ និពន្ធដោយ : រឿន ភារុន       September-06-2016, 7:59 am         47

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ជប៉ុន​ផ្តល់​ថវិកា​ជាង ១​សែន​ដុល្លារ​ដល់ NGO ថែទាំ​សុខភាព​មាតា និង​ទារក​