ក្រសួងទេសចរណ៍៖ បាតុភូត​ធម្មជាតិ​ដ៏​អច្ឆរិយះថ្ងៃ​រះ​ចំ​កណ្ដាល​កំពូល​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ខាងមុខ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅយប់ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះថា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ នឹងមានបាតុភូតធម្មជាតិដ៏អច្ឆរិយ គឺថ្ងៃរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្ត ខេត្តសៀមរាប នៅវេលាម៉ោង០៤ ទៅម៉ោង០៦ព្រឹក។

ក្រសួងទេសចរណ៍៖ បាតុភូត​ធម្មជាតិ​ដ៏​អច្ឆរិយះថ្ងៃ​រះ​ចំ​កណ្ដាល​កំពូល​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ខាងមុខ
ការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ គឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅខេត្តសៀមរាប សូមរង់ចាំទស្សនាបាតុភូត ដែលក្រសួងថា អច្ឆរិយនេះ តើមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះ។ ហើយមិត្តអ្នកអានដែលបានទៅដល់ខេត្តសៀមរាប ផ្ទាល់កុំភ្លេច បើកកាមេរ៉ា គ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ផ្ដិតយករូបភាពទាំងនោះ៕
ក្រសួងទេសចរណ៍៖ បាតុភូត​ធម្មជាតិ​ដ៏​អច្ឆរិយះថ្ងៃ​រះ​ចំ​កណ្ដាល​កំពូល​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ខាងមុខ
ប្រភព ៖ kqube