ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)

6 Videos


ម្ចាស់ពានក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងផ្កាយរះក្នុងសួនដែលធ្វើឡើងដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរា កញ្ញា ហ៊ិន លីដា បានលេច មុខជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង លំដាប់លោក Cambodian Idol រដូវកាលទី ២ កាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី ៤ ម្សិលមិញនេះ ។

ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)

ក្រោយពីលើកពានក្នុងកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនរដូវកាលទី ១ របស់ស្ថានីទូរទស្សន៍ ប៉ុស្តិ៍អប្សរា កញ្ញា ហ៊ិន លីដា បានលេចមុខជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពីភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី ២ នេះ ដោយ នាងសំអាងយកហេតុផលថា នាងចូលប្រឡងលើកនេះគឺនាងចង់មានឈ្មោះបោះសំឡេងឲ្យកាន់ច្រើន ថែមទៀត ។ យ៉ាងមិញ លីដា ហាក់បែកសំឡេងខុសពីកាលដែលនាងប្រឡងក្នុងកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួន បើប្រៀបធៀប ជាមួយសំឡេងបេក្ខនារីដែលទទួលបាន Yes ពីគណៈកម្មការទាំង ៤ ផ្សេងទៀត ។

ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)

ជាមួយនឹងការប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកនេះ នាងមានសំឡេងល្អ ត្រូវបានគណៈកម្មការ ប្រគល់កាតមាសដើម្បីបន្តទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ទៀត ។ តែទោះជាសំឡេងល្អយ៉ាណាក្តី ម្ចាស់ពានរូបនេះ គេមិនរំពឹងថានាងអាចលើកពានម្តងទៀតឬយ៉ាងណានោះទេ ព្រោះនេះមិនមែនមានតែនាងម្នាក់ឡើយ ដែលជាអ្នកកាន់ពានឡើងមកប្រឡងចម្រៀងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកនេះ ព្រោះសប្តាហ៍មុន ក៏មានម្ចាស់ពានម្នាក់រួចមកហើយគឺ នាង កែង កាន់ហា ក៏បានកាន់ពានមកប្រឡងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរ ។

ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់ពាន «ផ្កាយរះក្នុងសួន» លេចមុខក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី២ (មានវីដេអូ)

ចង់ដឹងថាម្ចាស់ពានក្នុងកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួន នាង ហ៊ិន លីដា បកស្រាយចម្រៀងពីរោះយ៉ាងណា សូមមើលវីដេអូខាងក្រោម ៖

ជួន នូវ