បណ្ដា​មេដឹកនាំ​ពិភព​លោក​កំពុង​ប្រជុំ​កំពូល G20 នៅ​ប្រទេស​ចិន​

នៅ​ពេល​ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​បើក​ការ​ប្រជុំ​កំពូល G20 ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​លោក ស៊ី ជីនពីង បាន​និយាយ​ព្រមាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ចំណុច​ផ្លូវ​បំបែក​សំខាន់​។