ជាប់គុក ៥ ឆ្នាំ ព្រោះ​បង្ហោះ​វីដេអូ​ខ្លួនឯង​លេង Pokemon Go

លោក Ruslan Sokolovsky អាយុ ២១ ឆ្នាំ​ត្រូវ​ប៉ូលិស​ឃាត់ខ្លួន ហើយ​ត្រូវ​ជាប់ពន្ធនាគារ ៥ ឆ្នាំក្រោយ​បុរស​នេះ​ប​ង្ហាះ​វីដេអូ​ខ្លួនឯង​លេង Pokemon Go ក្នុង​វិហារ​សាសនា​មួយកន្លែង នៅ​ទីក្រុង Yekaterinburg ប្រទេស​រុស្សី​។