នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសចេញនូវតម្លៃរបស់នាឡិកាដៃឆ្លាតវៃជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន

Gear S3 ហើយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ហើយនាឡិកាដៃ Gear S3 ជំនាន់ថ្មីនេះ

ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ IFA នាទីក្រុងប៊ែកឡាំង កាលពីថ្ងៃទី01 កន្លងទៅនេះ

ដែលមានពីរប្រភេទគឺ Classic និង Frontier ។ ក្រុមហ៊ុន Samsung

កូរ៉េខាងត្បូងមួយនេះបានបញ្ជាក់ថា នាឡិកាដៃឆ្លាតវៃ Gear S3 (Classic & Frontier)

ជំនាន់ចុងក្រោយនេះ នឹងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ €399 អឺរ៉ូ ដែលប្រហែលនឹង

$445 (ដុល្លាះអាមេរិក) នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ។ គេនៅពុំទាន់ដឹងថា នាឡិកា Gear

S3 ចុងក្រោយនេះ នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសណាបន្តទៀតនោះទេ តែគេរំពឹងទុកថា

វានឹងមានព៌តមានជាក់លាក់មួយអំពីរឿងនេះជាមិនខាន ។

- Classic

នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

- Frontier

នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

---------------------------------------

ដោយ: តុំ ផល្លាភិរម្យ

->-

>បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ

តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com
នាឡិកាដៃ Samsung Gear S3 ចេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយ ក្នុងតម្លៃ 399 អឺរ៉ូ

ចុះថ្ងៃទី07 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:40 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ