បញ្ជី​ថ្មី​កត់​ត្រា​កម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​កសិកម្ម​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​បង្ហាញ​ថា​១៤%​កាន់​កាប់​ដោយ​បរទេស​

លោក​ Scott Morrison រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​ផែនការ​ថវិកា​ជាតិ​អូស្ដ្រាលី​និយាយ​ថា បញ្ជី​ថ្មី​សម្រាប់​កត់​ត្រា​ដីធ្លី​កសិកម្ម​របស់​អូស្ដ្រាលី​នឹង​ជួយ​ផ្ដល់​​ទំនុក​ចិត្ដ​ដល់​ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​អំពី​បញ្ហា​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​កាន់​កាប់​ ដីធ្លី​អូស្ដ្រាលី។

  • បញ្ជី​ថ្មី​កត់​ត្រា​កម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​កសិកម្ម​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​បង្ហាញ​ថា​១៤%​កាន់​កាប់​ដោយ​បរទេស​已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/07  Category:ព័ត៌មាន