កែវ វាសនា បង្ហោះវីដេអូ ផ្ញើរជូនបេក្ខជនម្នាក់ធ្វើសំឡេងត្រាប់តាមលោក (មានវីដេអូ)

6 Videos


នៅមុននេះបន្តិច តារាចម្រៀង កែវ វាសនា បានបញ្ចេញវីដេអូខ្លីមួយមានរយៈពេលជាង ១ នាទី ដោយក្នុងវីដេអូខ្លីនោះតារាចម្រៀងដួងនេះបានរំលេចការលើកសរសើរដល់បេក្ខជនម្នាក់ដែលច្រៀងធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងរបស់លោក ហើយសឹងតែដូចមួយរយភាគរយ នៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្ត ឬ អត់ វគ្គ ៤ ។

កែវ វាសនា បង្ហោះវីដេអូ ផ្ញើរជូនបេក្ខជនម្នាក់ធ្វើសំឡេងត្រាប់តាមលោក (មានវីដេអូ)

លោក កែវ វាសនា បាននិយាយថា លោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបេក្ខជនម្នាក់នេះដែលធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងលោក ហើយលោកក៏បានថ្លែងនូវការកោតសរសើរពីទេពកោសល្យ និង សមត្ថភាពដ៏ពិសេសរបស់គេដែរ ដែលអាចច្រៀង និង ធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងលោកបានដូច្នេះ ។ កែវ វាសនា ក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ និង ជូនពរដល់បេក្ខជនរូបនេះឱ្យជាប់បន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតផងដែរ ។

កែវ វាសនា បង្ហោះវីដេអូ ផ្ញើរជូនបេក្ខជនម្នាក់ធ្វើសំឡេងត្រាប់តាមលោក (មានវីដេអូ)

ដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់ថា តារាចម្រៀង កែវ វាសនា និយាយអ្វីខ្លះពីបេក្ខជនខាងលើ ចុចទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ ៖ សាកល

កែវ វាសនា បង្ហោះវីដេអូ ផ្ញើរជូនបេក្ខជនម្នាក់ធ្វើសំឡេងត្រាប់តាមលោក (មានវីដេអូ)កែវ វាសនា បង្ហោះវីដេអូ ផ្ញើរជូនបេក្ខជនម្នាក់ធ្វើសំឡេងត្រាប់តាមលោក (មានវីដេអូ)កែវ វាសនា បង្ហោះវីដេអូ ផ្ញើរជូនបេក្ខជនម្នាក់ធ្វើសំឡេងត្រាប់តាមលោក (មានវីដេអូ)