ដឹងថាគូដណ្តឹងនាយព្រែកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?

គូរដណ្តឹងនាយព្រែក កញ្ញា ជា ស្រីតី នារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបនេះ តើប្រិយមិត្តដឹងទេថានាងមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ? កញ្ញា ស្រីតី នាងមានរូបឆោមសស្អាតដូចជារូបគំនូរសាកសមជាមួយនាយព្រែកក៏សង្ហាថែមទៀត។

តែអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានដឹងគឺ ស្រីតីគូរដណ្តឹងរបស់នាយព្រែក នាងមានអាយុ ២១ឆ្នាំ ហើយ ។ មើលទៅ ស្រតី ពិតជាស្អាត ហើយត្រឡុកត្រឡន់ណាស់ ។ អ្នកទាំងពីរ(នាយព្រែក និង ស្រីតី) ជ្រើសរើសគ្នាជាគូអនាគតពិតជាសមគ្នាពិតមែន។

នេះគ្រាន់តែនាងតែងខ្លួនភ្ជាប់ពាក្យស្អាតដល់ថ្នាក់ហ្នឹង ចុះទម្រាំដល់ថ្ងៃរៀបការ តើនឹងស្អាតយ៉ាងណាទៅ។ អ្វីដែលគេចង់ឃើញគ្រប់គ្នានោះគឺបុត្ររបស់ពួកគេ ។មានប្រិយមិត្តជាច្រើន បន់ឲ្យពួកគេឆាប់រៀបការជាមួយគ្នា ៕

ប្រភព៖ chnchannel


Related Posts