លទ្ធផល​បាក់​ឌុប នឹង​ប្ដូរ​មក​ប្រកាស​ត្រឹម​ថ្ងៃ​១០ និង ១១ កញ្ញា​វិញ​

​យោងតាម​ទំព័រ​បណ្តាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បានបញ្ជាក់​មួយ​ម៉ោង​មុននេះ​ថា លទ្ធផល​ប្រលង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ទូទាំងប្រទេស​ឆ្នាំ​២០១៦ សម្រាប់​មណ្ឌល​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្ដាល នឹង​ប្រកាស​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​១០ កញ្ញា ២០១៦​។ សម្រាប់​លទ្ធផល​ប្រលង នៅតាម​មណ្ឌល​តាម​បណ្ដា​ខ