មូលហេតុឈឺចាប់បែបនេះ ទើប Jack Ma ត្រូវតែទិញភាគហ៊ុន KFC ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់

6 Videos


លោក Jack Ma ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Alibaba ពេលនេះលោកបានក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ KFC ហើយ ដែលពីមុនលោកធ្លាប់ទៅដាក់ពាក្យសុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយនេះ តែត្រូវគេបដិសេធ ។

មូលហេតុឈឺចាប់បែបនេះ ទើប Jack Ma ត្រូវតែទិញភាគហ៊ុន KFC ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់

ម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្មីរបស់ KFC រូបនេះ បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន KFC នៅចិនប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ណាមួយបញ្ជាក់ពីចំនួនភាគហ៊ុន និង ទឹកប្រាក់នៅឡើយទេ ។

មូលហេតុឈឺចាប់បែបនេះ ទើប Jack Ma ត្រូវតែទិញភាគហ៊ុន KFC ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់

មហាសេដ្ឋីនៅចិនរូបនេះ ធ្លាប់បាននិយាយថា «នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន KFC បើកដំណើរការដំបូងនៅចិនគាត់ធ្លាប់ដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារនៅទីនោះ និង មានមនុស្សដាក់ពាក្យទាំងអស់ ២៤ នាក់រួមទាំងរូបលោកប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺ ២៣ នាក់ទៀតជាប់ ចំណែករូបលោកម្នាក់ឯង ធ្លាក់ ដោយហេតុថា មុខលោកចម្លែកពេក»BeBe

មូលហេតុឈឺចាប់បែបនេះ ទើប Jack Ma ត្រូវតែទិញភាគហ៊ុន KFC ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់