កម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃ

6 Videos


កំពូលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខេមរៈ សិរីមន្ត ត្រូវបានគេដឹងថា បានចូលខ្លួនទៅសម្តែងនៅប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ។

មុនដល់ថ្ងៃសម្តែងគេបានឃើញថា មានការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយព្រោងព្រាតពីវត្តមានសម្តែងនៃតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះ ដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តថៃជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះអន្ទែង ។ ការសម្តែងដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសាលមហោស្រពមហាវិទ្យាល័យ ថាំសានរាំងស៊ីដ បានទាក់ទាញ អ្នកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើន ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ ។

ចង់ដឹងថា ទិដ្ឋភាពនៃការសម្តែងរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត មានការទាក់ទាញយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

រិទ្ធី

កម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃកម្រងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅប្រទេសថៃ