ក្រោយឈឺចិត្តរឿងស្នេហា នាង តេងម៉ូ ផាតារីតដា ប្តូរឈ្មោះថ្មី

6 Videos


ឡើងកម្រិត Level សិចស៊ីមិនឱ្យធ្លាក់ សម្រាប់តារាសម្តែងស្រីស្រស់ស្អាត«តែងម៉ូ» និដា ផាច់វីរៈភង្ស ដែលបានលោតចូលវិស័យសិល្បៈ ១៤ ឆ្នាំកន្លងមក និង បានតស៊ូពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយ រាប់ទាំងរឿងរ៉ាវស្នេហាផងនោះ រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ និដា ផាច់វីរៈភង្ស រសាយភាពសោកសៅហើយ ហើយត្រឡប់មករឹងមាំដូចដើមវិញ ថែមទាំងងាកមករកភាពសិចស៊ីពេញទំហឹងជាថ្មីនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី RUSH ប្រចាំខែកញ្ញានេះ ។
ក្រោយឈឺចិត្តរឿងស្នេហា នាង តេងម៉ូ ផាតារីតដា ប្តូរឈ្មោះថ្មី
ឥឡូវនេះនាងមិនមែនឈ្មោះ «តែងម៉ូ» ទៀតទេ ទាំងឈ្មោះពិត ទាំងឈ្មោះក្រៅ បានប្តូរមកឈ្មោះ «និដា» ដើម្បីជាកាដូក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកម៉ាក់ និង ដើម្បីខ្លួនឯងបានចាប់ផ្តើមនូវអ្វីដែលថ្មីៗ ។ ឈ្មោះរបស់អ្នកម៉ាក់បីម៉ាត់ខាងចុងគឺ «ភៈនិដា» ខ្ញុំយកប្រើជាឈ្មោះខ្លួនឯង «និដា» ចង់ឱ្យអ្នករាល់គ្នាហៅ ទាំងឈ្មោះពិត និង ឈ្មោះក្រៅ «និដា» ឈ្មោះចាស់ «តែងម៉ូ» ឈប់ប្រើហើយ ។
ក្រោយឈឺចិត្តរឿងស្នេហា នាង តេងម៉ូ ផាតារីតដា ប្តូរឈ្មោះថ្មី
«កាលពីមុន និដា ធ្លាប់ឡើងក្របទស្សនាវដ្តី RUSH កាលនោះ និដា នៅក្មេង ធ្វើអ្វីក៏សមប្រកប ។ ក្រៅពីការងារនេះ ក៏មានការថតម៉ូដែល, Event, ល្ខោន ភាពយន្ត ។ល។ នឹងចេញមកបម្រើប្រិយមិត្តបានទស្សនាមិនលោះពេលឡើយ» ៕
សូរ្យកាន្ត (ណេវណា)

ក្រោយឈឺចិត្តរឿងស្នេហា នាង តេងម៉ូ ផាតារីតដា ប្តូរឈ្មោះថ្មីក្រោយឈឺចិត្តរឿងស្នេហា នាង តេងម៉ូ ផាតារីតដា ប្តូរឈ្មោះថ្មីក្រោយឈឺចិត្តរឿងស្នេហា នាង តេងម៉ូ ផាតារីតដា ប្តូរឈ្មោះថ្មីក្រោយឈឺចិត្តរឿងស្នេហា នាង តេងម៉ូ ផាតារីតដា ប្តូរឈ្មោះថ្មីក្រោយឈឺចិត្តរឿងស្នេហា នាង តេងម៉ូ ផាតារីតដា ប្តូរឈ្មោះថ្មីក្រោយឈឺចិត្តរឿងស្នេហា នាង តេងម៉ូ ផាតារីតដា ប្តូរឈ្មោះថ្មី