បទចម្រៀង «មិនស្នេហ៍កុំដៀល» របស់ ម៉ៅ ហាជី ពីរោះមែន (មានចម្រៀង)

6 Videos


បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា« មិនស្នេហ៍កុំដៀល» ច្រៀងដោយលោក ម៉ៅ ហាជី ត្រូវបានគេឃើញបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថ្មីៗនេះបានទទួលការគាំទ្រច្រើនហួសការ ស្មានដោយសារតែគេស្តាប់ទៅយល់ថាពិរោះជក់ចិត្តមែន ។

បទចម្រៀង «មិនស្នេហ៍កុំដៀល» របស់ ម៉ៅ ហាជី ពីរោះមែន (មានចម្រៀង)

មួយរយៈនេះគេដឹងថាលោក ម៉ៅ ហាជី មានការងារក្នុងសិល្បៈច្រើនក្នុងនោះសំខាន់ គឺជាប់រវល់នឹងការចេញច្រៀងតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីញឹកញាប់ ។

បទចម្រៀង «មិនស្នេហ៍កុំដៀល» របស់ ម៉ៅ ហាជី ពីរោះមែន (មានចម្រៀង)

ចង់ដឹងថាបទចម្រៀង ដែលមានចំណងជើងថា« មិនស្នេហ៍កុំដៀល» ពិរោះរណ្តំយ៉ាងណា សូមនាំគ្នាតាមដានទស្សនានិងស្តាប់ឃ្លីបវីដេអូខាងក្រោមដូចតទៅ ៕

ដេវីត

បទចម្រៀង «មិនស្នេហ៍កុំដៀល» របស់ ម៉ៅ ហាជី ពីរោះមែន (មានចម្រៀង)បទចម្រៀង «មិនស្នេហ៍កុំដៀល» របស់ ម៉ៅ ហាជី ពីរោះមែន (មានចម្រៀង)បទចម្រៀង «មិនស្នេហ៍កុំដៀល» របស់ ម៉ៅ ហាជី ពីរោះមែន (មានចម្រៀង)