លោក Duterte ក្លាយជា​តារា Rock ប្រចាំ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​នៅ​ឡាវ​ និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       September-07-2016, 7:45 pm         19990

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក Duterte ក្លាយជា​តារា Rock ប្រចាំ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​នៅ​ឡាវ​រូបភាពហ្វេសប៊ុកលោក Rodrigo Duterte ​រដ្ឋមន្ត្រី​ព័ត៌មាន​ហ្វីលីពីន បាន​អះអាងថា ប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ត្រូវ​បានទទួល​ស្វាគមន៍​ពី​សំណាក់​បណ្តា​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក​និង​ប្រតិភូ​ជាច្រើន​នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​ប្រៀប​ដូច​«​តារា Rock»​ដែល​ល្បីល្បាញ​។ លោក​មិន​ត្រឹមតែ​ល្បី​នៅ​ហ្វីលីពីន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​នៅ​ទូទាំង​អាស៊ាន​និង​ដល់​ជប៉ុន​ផង​។ 

លោក Duterte ក្លាយជា​តារា Rock ប្រចាំ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​នៅ​ឡាវ​ និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       September-07-2016,  7:45 pm         19990