រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់

តោះ ទស្សនារូបយក្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់ប្រកួតប្រជែងក្នុងឆ្នាំនេះ៖

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែកញ្ញា ក្បួនឡានដង្ហែរូបផ្កាប្រចាំឆ្នាំ “ខូសូ សាន់ដឺត (Corso Zundert)” បានរៀបចំឡើងដូចសព្វដងនៅប្រទេសហូឡង់។ ឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុន ក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនីមួយៗធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយបានរៀបចំតុបតែឡានដង្ហែរូបធ្វើពីផ្ការៀងៗខ្លួន។

រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់

ឡានដង្ហែរូបទាំងនេះធ្វើពីផ្កាកា ដាលៀ (dahlias) សុទ្ធ យើងអាចឃើញឡានដង្ហែរូបសត្វចម្លែក និងរូបមនុស្សធ្វើពីផ្កាខុសៗគ្នាចំនួន ២០ គ្រឿង។ ចំណែកឡានដង្ហែរូបដែលទទួលបានជ័យលាភីក្នុងឆ្នាំនេះមានឈ្មោះថា “ការដឹកជញ្ចូនដ៏គ្រោះថ្នាក់” ដែលជាឡានរូបនាគពណ៌ទឹកក្រូចដ៏ធំមួយ ហើយក្រុមដែលរៀបចំក្បួនមួយនេះមានឈ្មោះថា “ធីកហ្គោលឡា (Tiggelaar)”។

រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់

ប្រភព ៖ mohameas

  • រូបយក្សធ្វើពីផ្កាសុទ្ធត្រូវបានដាក់ដង្ហែតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/08  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: