មានដឹងអត់ថា Apple ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ iOS 10 នៅថ្ងៃណា? មានចម្លើយ….

មានដឹងអត់ថា Apple ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ iOS 10 នៅថ្ងៃណា? មានចម្លើយ....

មានមនុស្សប្រើប្រាស់ iPhone មិនតិចទេដែលចង់អាប់ដេតទៅកាន់ Version ជំនាន់ថ្មីរបស់ Apple គឺ iOS 10 បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ

Beta កន្លងមកដើម្បីសាកធ្វើតេស្ត iOS 10 នេះប៉ុន្តែវានៅមិនទាន់ដំណើរការបានរលូន 100% នៅឡើយទេ។

បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនយក្យនេះបានដាក់ប្រកាសចេញកំពូល iPhone 7/7 Plus កាលពីយប់មិញហើយនេះ គេក៏បានត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ iOS 10 ជាផ្លូវការណ៍នៅថ្ងៃទី

13 កញ្ញាខាងមុខនេះដែរ។ ការដាក់ជាផ្លូវការណ៍នេះសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នូវ iPhone ស៊េរីចាស់ៗ ដូចជា iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6+, 6s, 6s+

គឺអាចអាប់ដេតទៅកាន់ iOS ថ្មីនេះបានហើយ។

Iមានដឹងអត់ថា Apple ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ iOS 10 នៅថ្ងៃណា? មានចម្លើយ....

មានដឹងអត់ថា Apple ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ iOS 10 នៅថ្ងៃណា? មានចម្លើយ....

Iមានដឹងអត់ថា Apple ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ iOS 10 នៅថ្ងៃណា? មានចម្លើយ....


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
មានដឹងអត់ថា Apple ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ iOS 10 នៅថ្ងៃណា? មានចម្លើយ....

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
មានដឹងអត់ថា Apple ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ iOS 10 នៅថ្ងៃណា? មានចម្លើយ....

ចុះថ្ងៃទី 08 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:45 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ