មានផ្ទៃពោះ ៧ ខែ បបួលប្តីថត Fashion

មានផ្ទៃពោះ ៧ ខែ បបួលប្តីថត Fashion

មុននឹងសម្រាលកូន នាង ស៊ុម ណាចៈផន តារាថៃបាន បបួលស្វាមីជនជាតិបារាំងឈ្មោះ «ហ្វីលីព» ថតរូប Fashion ក្នុងគោលបំណងទុកឱ្យកូនធំឡើងមើលលេង ។ នាងបានរកឃើញឈ្មោះកូនឃើញហើយ គឺ«ភុធរក្សា» និង បានបង្ហោះរូបក្នុង IG ព្រមទាំងសរសេរ«Thank you babies» ចង់តែឃើញមុខកូនតូចឆាប់ៗទេ, រូបថតទាំងនេះ ខ្ញុំធ្វើជាសៀវភៅ ដើម្បីប្រមូលទុកឱ្យកូនបានមើល ពេលគេធំឡើង ៕

មានផ្ទៃពោះ ៧ ខែ បបួលប្តីថត Fashion មានផ្ទៃពោះ ៧ ខែ បបួលប្តីថត Fashion មានផ្ទៃពោះ ៧ ខែ បបួលប្តីថត Fashion មានផ្ទៃពោះ ៧ ខែ បបួលប្តីថត Fashion មានផ្ទៃពោះ ៧ ខែ បបួលប្តីថត Fashion

ប្រភព ៖ matenak