នរណាជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោក?

ខាងក្រោមនេះជាតារាងគ្រូបង្វឹកដែលមានរកចំណូលបានច្រើនបំផុតរបស់ពិភពលោក៖

នរណាជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោក?

១០៖ Zinedine Zidane
ក្លិប៖ Real Madrid
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ៤,៦លានផោន

៩៖ Diego Simeone
ក្លិប៖ Atletico Madrid
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ៥,១លានផោន

៨៖ Ronald Koeman
ក្លិប៖ Everton
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ៦លានផោន

៧៖ Antonio Conte
ក្លិប៖ Chelsea
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ៦,៦លានផោន

៦៖ Jurgen Klopp
ក្លិប៖ Liverpool
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ៧លានផោន

៥៖ Luis Enrigue
ក្លិប៖ Barcelona
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ៧,២លានផោន

៤៖ Arsene Wenger
ក្លិប៖ Arsenal
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ៨,៩លានផោន

៣៖ Jose Mourinho
ក្លិប៖ Manchester United
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ១២,៣លានផោន

២៖ Carlo Ancelotti
ក្លិប៖ Bayern Munich
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ១២,៦លានផោន

១៖ Pep Guardiola
ក្លិប៖ Manchester City
ប្រាក់បៀវត្ស៖ ១៥,៣លានផោន

ប្រភប៖ Telegraph

ដកស្រង់ពី៖ thephnompenhtimes


Related Posts