វិធីបំបាត់ ស្នាមអុជខ្មៅ

6 Videos


ហេតុអ្វីបានជាស្បែកឡើងស្នាមអុជខ្មៅ? មូលហេតុចំបងបណ្តាលឱ្យកើតស្នាមអុជខ្មៅគឺការប៉ះត្រូវកម្តៅថ្ងៃច្រើនពេក និងការវិវត្តនៃអាយុនេះតែម្តង ។ ដើម្បីកែខៃបញ្ហានេះ អ្នកអាចប្រើក្រូចឆ្មារលាបត្រង់បរិវេណមានស្នាមអុជខ្មៅ ហើយកុំភ្លេចប្រើគ្រីមបម្រុងស្បែកការពារកម្តៅថ្ងៃពេលចេញក្រៅម្តងៗ ៕ លក្ខិណា

វិធីបំបាត់ ស្នាមអុជខ្មៅ