សម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សា

6 Videos


ព្រោះតែរាងកាយដ៏ស្រលូនសិចស៊ី និង មុខមាត់ស្រស់ស្អាត ពោរពេញដោយមន្តស្នេហ៍ តារាម៉ូដែលកូរ៉េ Jung Yeon Hyeon តែងតែថតរូបចែកចាយជូនអ្នកគាំទ្រដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពជារឿយៗ ។

សម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សា

ជាក់ស្តែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នាងបានទៅដើរកម្សាន្ត នៅកោះ Ibiza លើឆ្នេរដែលតម្រូវឲ្យលេងខ្លួនទទេ ព្រោះតែវាជាដំណើរកម្សាន្ត នាងក៏មានរូបថតមួយចំនួនចែកចាយជូនមិត្តអ្នកគាំទ្រផងដែរ ទាំងនាងគ្មានអ្វីបិទបាំងសោះ ។

សម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សា

ចង់ដឹងថា សម្រស់តារាម៉ូដែលកូរ៉េរូបនេះទាក់ទាញយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

សម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សាសម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សាសម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សាសម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សាសម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សាសម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សាសម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សាសម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សាសម្រស់តារាកូរ៉េ ចែកចាយរូបថតននលគកលើកោះអ៊ីប៊ីហ្សា