ចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹងកាស AirPods របស់ Apple ទើបតែបង្ហាញខ្លួនកាលពីម្សិលម្ងៃ

ចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹងកាស AirPods របស់ Apple ទើបតែបង្ហាញខ្លួនកាលពីម្សិលម្ងៃ

ស្រប់ពេលដែល Apple ដករន្ធកាសប្រភេទ 3.5 mm ពី iPhone 7/7 Plus Apple ក៏បានបន្ថែមនូវកាសប្រភេទថ្មីឥតខ្សែមួយប្រភេទទៀតផងដែរ។ កាសនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសខុសកាសផ្សេងៗ ដោយវាមិនចាំបាច់ប្រើ Bluetooth ទេគ្រាន់បើកប្រអប់វានឹងភ្ជាប់ទៅកាន់ iPhone, iPad, iPod, Mac តែម្តង់។ ចង់ដឹងច្បាស់ថាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាតោះទៅមើលវីដេអូនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា....

Iចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹងកាស AirPods របស់ Apple ទើបតែបង្ហាញខ្លួនកាលពីម្សិលម្ងៃ

ចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹងកាស AirPods របស់ Apple ទើបតែបង្ហាញខ្លួនកាលពីម្សិលម្ងៃ

Iចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹងកាស AirPods របស់ Apple ទើបតែបង្ហាញខ្លួនកាលពីម្សិលម្ងៃ


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹងកាស AirPods របស់ Apple ទើបតែបង្ហាញខ្លួនកាលពីម្សិលម្ងៃ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
ចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹងកាស AirPods របស់ Apple ទើបតែបង្ហាញខ្លួនកាលពីម្សិលម្ងៃ

ចុះថ្ងៃទី 09 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 9:18 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ