លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!

6 Videos


ប្រហែលជាយើងធ្លាប់បានឃើញរូបថតមនុស្សចាស់ជនជាតិចិនមួយចំនួនលេងខ្លួនក្នុងម៉ូដ Fashion ដែលទាក់ទាញជាច្រើនហើយ តែលោកយាយអាយុ ៧៣ ឆ្នាំរូបនេះ កាន់តែលេងខ្លួន មួយបែបប្លែកថែមទៀត ។

លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!

លោកយាយត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Huang Yanshen ហើយដោយសារតែរូបថតលេងខ្លួនជាម៉ូដែលថតជាមួយម៉ូតូធំ គេក៏ចាប់ផ្តើមស្គាល់ លោកយាយកាន់តែច្រើន ។

លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!

រូបថតទាំងអស់នេះ បានថតដោយជាងថតរូបវ័យក្មេង Xiaoye Jesse ដែលរូបគេក៏បានធ្វើឲ្យជីតាបង្កើតរបស់ខ្លួនល្បីឈ្មោះម្តងរួចមកហើយ ដោយសារតែរូបថតលេងស្ទីលទំនើប ។

លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!

ចង់ដឹងថា លោកយាយ Huang ឡូយឆាយយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស )

លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!លោកយាយ ៧៣ ឆ្នាំ លេងស្ទីលទាន់សម័យយុវវ័យឡូយអស់ទាស់!