៧ចំណុចដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានសុខភាពផ្លុវចិត្តល្អ

១. ​ការដើរចេញទៅខាងក្រៅ​២.​ ទទួលទានវីតាមីន B12​៣. ​សរសេរនូវគោលបំណង ​សាមញ្ញៗដែលអ្នកចង់​៤. ​ស្តាប់អ្វីមួយដោយស្ងប់អារម្មណ៍ ​ឬស្តាប់បទភ្លេងដែលធ្វើឱ្យអ្នកស្ងប់​៥.​ ប្រើប្រាស់នូវប្រេង ផ្កាវ៉ាឡេឌ័រ​៦.​ ចំណាយលុយទៅលើនរណាម្នាក់ដែលអ្នកចង់​៧. ​ធ្វើសម្មាធិ ដើម្បីឱ្យអារម្មណ៍​ និងខួរក្បាលស្ងប់។​

៧ចំណុចដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានសុខភាពផ្លុវចិត្តល្អអត្ថបទដោយ៖ កញ្ញា
ប្រភព៖ Health Digest