បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

កម្រង​រូបភាព​ដែល​ធ្លាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​តារា​សម្ដែង​ស្រី Shu Qi ល្បី​ឈ្មោះ​ក៏​ដូច​ជា​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក​ទើប​តែ​ត្រូវ​បាន​គេ​គាស់​កកាយ​ឡើង​វិញ។

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

រយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ ព័ត៌មាន​មង្គល​ការ​របស់​តារា​សម្ដែង​ជួរ​មុខ​តៃវ៉ាន់​ Shu Qiចូល​រោងការ​ជាមួយ​អ្នក​ដឹកនាំ​រឿង Stephen Fung ត្រូវ​បាន​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​ខ្លាំង។ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា រាជិនី​រឿង​អាស្រូវ​នៅ​ទី​បំផុត​ក៏​រក​បាន​សុភមង្គល​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង។

 

យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏​មាន​បណ្ដាញ​ព័ត៌មាន​ក៏​ដូច​ជា​ទស្សនិកជន​មួយ​ចំនួន​បាន​ឆ្លៀត​ឱកាស​គាស់​កកាយ​អតីត​កាល​ខ្មៅ​ងងឹត​របស់​តួ​រឿង “Journey to the West” ឡើង​វិញ។ នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា រូប​ភាព​កាល​ពី​តារា​អាយុ​៤០​ឆ្នាំ​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក” ត្រូវ​បាន​គេ​ចែក​ចាយ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ៕

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

បែក​ធ្លាយ​រូប​ភាព​សិចស៊ី​របស់ Shu Qi កាល​នៅ​ថត​រឿង “កូន​ជ្រូក”

 

ចុចអាន៖និស្ស័យ​ស្នេហ៍​២០​ឆ្នាំ​របស់ Shu Qi និង Stephen Fung

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖2sao