ជំនួប YSEALI ២០១៦ បញ្ចប់​ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​របស់​អាស៊ាន និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       September-09-2016, 11:30 am         200

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ជំនួប YSEALI ២០១៦ បញ្ចប់​ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​របស់​អាស៊ាន​ជំនួប​កំពូល​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៦​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​វ័យក្មេង (YSEALI) រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ បានបញ្ចប់​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​០៨​ខែកញ្ញា​។ កម្មវិធី​នេះ ត្រូវបាន​បញ្ចប់​ដោយមាន​សម្តែង​បែប​ប្រពៃណី​ដោយ​តំណាង​យុវជន​នៃ​ប្រទេស​អាស៊ាន​ទាំង​១០ ។ យុវជន​អាស៊ាន​ជាង​១៨០​នាក់​ជា​សមាជិក YSEALI ដែលមាន​យុវជន​កម្ពុជា​១៤​នាក់​ផងដែរ​នោះបាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ត្រួសៗ​ពី​ប្រទេស​រៀងៗ​ខ្លួន​ទៅកាន់​បណ្តា​អ្នកចូលរួម​នៃ​កម្មវិធី​។ បន្ថែម​ពីនេះ យុវជន ក៏ត្រូវ​ឡើង​សម្តែង​របាំ ឬ​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​ដែល​តំណាងឱ្យ​ប្រទេស​ខ្លួន​ផងដែរ​។

សូម​ទស្សនា​រូបភាព និង​វីដេអូ​៖

ជំនួប YSEALI ២០១៦ បញ្ចប់​ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​របស់​អាស៊ាន និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       September-09-2016,  11:30 am         200

ជំនួប YSEALI ២០១៦ បញ្ចប់​ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​របស់​អាស៊ាន និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       September-09-2016,  11:30 am         200

ជំនួប YSEALI ២០១៦ បញ្ចប់​ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​របស់​អាស៊ាន និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       September-09-2016,  11:30 am         200

ជំនួប YSEALI ២០១៦ បញ្ចប់​ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​របស់​អាស៊ាន និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       September-09-2016,  11:30 am         200

ជំនួប YSEALI ២០១៦ បញ្ចប់​ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​របស់​អាស៊ាន និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       September-09-2016,  11:30 am         200

ជំនួប YSEALI ២០១៦ បញ្ចប់​ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​របស់​អាស៊ាន និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       September-09-2016,  11:30 am         200

ជំនួប YSEALI ២០១៦ បញ្ចប់​ជាមួយនឹង​ការសម្តែង​តំណាង​ប្រទេស​នីមួយ​របស់​អាស៊ាន និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       September-09-2016,  11:30 am         200