១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

Jannik Obenhoff គឺ​ជា​ក្មេង​ប្រុស​ជំទង់ វ័យ​១៦​ឆ្នាំ ដែល​មាន​ក្តី​ស្រមៃ​ចង់​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ថត​រូប​ទេសភាព​ម្នាក់។ Jannik រស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ព្រៃ​ខៀវ​ស្រងាត់ កំពូល​ភ្នំ​ចុះ​អ័ព្ទ និង ទឹក​ទន្លេ​ខៀវ​ថ្លា។ ក្មេង​ជំទង់​រូប​នេះ ចូល​ចិត្ត​រស់​នៅ​ជីវិត​ដើរ​ហើរ​ខាង​ក្រៅ និង​ថត​យក​ទេសភាព​ធម្មជាតិ តាំង​ពី​រូប​គេ​មាន​អាយុ ១៣​ឆ្នាំ​មក​ម្ល៉េះ។

 

នៅ​ពេល​ទំនេរ​ពី​ការ​សិក្សា Jannik ចូល​ចិត្ត​ដើរ​លេង និង​ថត​រូប​ទេសភាព​ធម្មជាតិ រួច​បង្ហោះ​ចែកចាយ​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម Instagram របស់​ខ្លួន ដែល​មាន​អ្នក Follow រហូត​ដល់​ទៅ​ជាង ២០០ ០០០​នាក់។ «ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ចេញ​មក​ខាង​ក្រៅ និង​ស្វែង​រក អ្នក​នឹង​មើល​មិន​ឃើញ​ពី​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​របស់​ធម្មជាតិ​ឡើយ» នេះ​បើ​តាម​សម្តី Jannik និយាយ​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម Instagram របស់​គេ៕

 

តោះ! ទៅ​ទស្សនា​ទេសភាព​ធម្មជាតិ ក្នុង​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

១៧​សន្លឹក បង្ហាញ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ឃើញ​ភ្លាម ចង់​ទៅ​លេង​ភ្លែត

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ boredpanda