ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

6 Videos


១- កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ មានបណ្តាមេដឹកនាំកំពូលៗបានចូលរួម ពិធីជប់លៀងក្នុងសម័យប្រជុំអាស៊ានលើកទី ២៨-២៩ ។ នៅក្នុងរូបភាពនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា បានងើបចេញពីកៅអីអង្គុយរបស់លោកដើម្បីស្វាគមន៍លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

២- នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe និង ស្តេចស៊ុលតង់ របស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេ ចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀង ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

៣- នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ លោក Thongloum ទង្គិចកែវស្រាសម្ប៉ាញជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង
Park Geun-hye និង លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

៤- ទិដ្ឋភាពរួមនៃពិធីជប់លៀង ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

៥- នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា លោក ម៉ូឌី និង លោក អូបាម៉ា នៅក្នុងពិធីជប់លៀង ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

៦- អ្នកបម្រើភ្ញៀវក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិឡាវ ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

៧- លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

៨- លោក អូបាម៉ា និង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម កំពុងតែសំណេះសំណាលគ្នាទាំងទឹកមុខញញឹមញញែម ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

៩- នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុន សែន កំពុងតែផ្តិតយករូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Medvedev ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

១០- លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក អូបាម៉ា បន្ទាប់ពីចប់ពិធីជប់លៀងដើរបណ្តើរញាាត់ចំណីចូលមាត់ និង ទំពារបណ្តើរ ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

១១- របាំប្រពៃណីជនជាតិឡាវ ។

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩

១២- ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗឈរថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ ៕ គ ឡេង

ទិដ្ឋភាពប្លែកៗ ក្នុងពិធីជប់លៀងជំនួបអាស៊ានលើកទី២៨-២៩