អីយ៉ា! ព្រាប សុវត្ថិ ចេញបទថ្មី « She’s Back » ត្រូវចិត្តម៉ង់ (មានចម្រៀង)

6 Videos


បទចម្រៀងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធដោយកូនខ្មែរបានចេញជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីតម្រូវតាមចិត្តរបស់យុវវ័យ ក្នុងសម័យកាល ការលុបបំបាត់បទចម្លងពីគេ ហើយងាកមកគាំទ្រស្នាដៃផលិតដោយខ្លួនឯងវិញ ។

អីយ៉ា! ព្រាប សុវត្ថិ ចេញបទថ្មី « She’s Back » ត្រូវចិត្តម៉ង់ (មានចម្រៀង)

ដើម្បីបំពេញនូវសេចក្ដីត្រូវការរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រ ក៏ដូចជាមិត្តយុវវ័យ កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោក ព្រាប សុវត្ថិ បានចេញនូវបទ “She’s Back” ដែលនិពន្ធដោយស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើងពិតៗ ។

អីយ៉ា! ព្រាប សុវត្ថិ ចេញបទថ្មី « She’s Back » ត្រូវចិត្តម៉ង់ (មានចម្រៀង)

បទ Original Song របស់កំពូលតារាចម្រៀងសម្ដីផ្អែមរូបនេះ ពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ បង្គប់នូវរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ ដោយសារមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ចាកចេញពីគាត់ទៅ ហើយនាងបានត្រឡប់មកសុំត្រូវគ្នាវិញ ខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែមានអ្នកថ្មី ៕ BeBe

អីយ៉ា! ព្រាប សុវត្ថិ ចេញបទថ្មី « She’s Back » ត្រូវចិត្តម៉ង់ (មានចម្រៀង)អីយ៉ា! ព្រាប សុវត្ថិ ចេញបទថ្មី « She’s Back » ត្រូវចិត្តម៉ង់ (មានចម្រៀង)អីយ៉ា! ព្រាប សុវត្ថិ ចេញបទថ្មី « She’s Back » ត្រូវចិត្តម៉ង់ (មានចម្រៀង)