ទិដ្ឋភាពប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១១ របស់ទូរទស្សន៍ KBS

6 Videos


កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែកញ្ញា កន្លងទៅ នៅក្នុងសាលរបស់ស្ថាននីយទូរទស្សន៍ KBS មានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រគល់ពានរង្វាន់ភាពយន្តដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំលើកទី ១១ របស់ខ្លួនដែលមានកំពូលតារាល្បីៗជាតិ និង អន្តរជាតិចូលរួមជាច្រើន ។

ទិដ្ឋភាពប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១១ របស់ទូរទស្សន៍ KBS

ជាមួយគ្នានេះ លោក Shin Hyun Joon សមាជិកក្រុម Girl’s Day នាង Minah និង ស្រីស្អាត Lee Ji Yeon ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីផងដែរ ។ ក្រៅពីមានវត្តមានតារាល្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ក៏មានការសម្ដែងពិសេសពីសំណាក់ក្រុមចម្រៀងយុវវ័យល្បីៗមានដូចជា «B.A.P» «Rose Motel» «Gummy» «K.Will» «EXID» និង ជាច្រើនទៀត ។

ទិដ្ឋភាពប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១១ របស់ទូរទស្សន៍ KBS

ខាងក្រោមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយចំនួនរបស់តារាជាតិ និង អន្តរជាតិ ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានភាពយន្តរបស់ទរទស្សន៍ KBS ៖

( ប្រភព ៖ ឌូមែន ) កុសល

ទិដ្ឋភាពប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១១ របស់ទូរទស្សន៍ KBSទិដ្ឋភាពប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១១ របស់ទូរទស្សន៍ KBSទិដ្ឋភាពប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១១ របស់ទូរទស្សន៍ KBSទិដ្ឋភាពប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១១ របស់ទូរទស្សន៍ KBSទិដ្ឋភាពប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១១ របស់ទូរទស្សន៍ KBS