ដឹងទេ? វត្តមានរបស់ សុខ ពិសី ពិតជាកកក្រើកនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (មានវីដេអូ)

6 Videos


សុខ ពិសី នៅតែខ្លាំង ដោយមានអ្នកគាំទ្រនាងភាគច្រើនជាក្រុមយុវវ័យបានស្រែកស្វាគមន៍ និង គាំទ្រនៅពេលដែលនាងច្រៀងបទចម្រៀងចំនួនបីបទជាប់ៗគ្នានៅលើឆាកតន្ត្រីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី អ៊ីឈីតាន់ របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

ដឹងទេ? វត្តមានរបស់ សុខ ពិសី ពិតជាកកក្រើកនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (មានវីដេអូ)

នៅពេល សុខ ពិសី បកស្រាយបទចម្រៀងបីបទចប់ភ្លាមសម្លេងអ្នកគាំទ្របានស្រែកយ៉ាងកងរំពងនៅក្នុងស្ទីឌីយ៉ូ ។ ក្នុងខណៈពេលនោះ គេសង្កេតឃើញក្រុមយុវវ័យ មានស្រី មានប្រុស បានយកបាច់ផ្កា និង វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូននាង ហើយអ្នកខ្លះមានឱកាសបានថើបនាង ដោយក្តីស្រលាញ់ពេញចិត្តថែមទៀត ។

ដឹងទេ? វត្តមានរបស់ សុខ ពិសី ពិតជាកកក្រើកនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (មានវីដេអូ)

នៅខាងក្រោយឆាក ក្រុមអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនបានរង់ចាំថតរូប Selfie ជាមួយនាង ។ បើតាមការពិនិត្យជាក់ស្តែង សុខ ពិសី កាន់តែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងជាងមុន ។

ដឹងទេ? វត្តមានរបស់ សុខ ពិសី ពិតជាកកក្រើកនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (មានវីដេអូ)

សូមទស្សនា និង កម្សាន្តជាមួយបទចម្រៀងរបស់នាងទាំងអស់គ្នា ៖

ហា នាង

ដឹងទេ? វត្តមានរបស់ សុខ ពិសី ពិតជាកកក្រើកនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (មានវីដេអូ)ដឹងទេ? វត្តមានរបស់ សុខ ពិសី ពិតជាកកក្រើកនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (មានវីដេអូ)ដឹងទេ? វត្តមានរបស់ សុខ ពិសី ពិតជាកកក្រើកនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (មានវីដេអូ)