ហេតុអ្វី​កសិករ​ខ្មែរ​បោះបង់​សន្ទូង មក​ធ្វើ​ស្រូវពង្រោះ​វិញ​? និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       September-10-2016, 10:00 am         121

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ហេតុអ្វី​កសិករ​ខ្មែរ​បោះបង់​សន្ទូង មក​ធ្វើ​ស្រូវពង្រោះ​វិញ​?