មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )

6 Videos


រូបថតជពាក់ព័ន្ធនឹងទំនៀមទម្លាប់ដ៏ចម្លែកមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលអ្នកភូមិគាស់យកសាកសពរបស់សមាជិកគ្រួសារដែលស្លាប់ យកមកលម្អឡើងវិញ បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេតជាច្រើន ។

មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )

ទំនៀមទម្លាប់ចម្លែកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Toraja រស់នៅស្រុក Sulawesi ភាគខាងត្បូងនៃកោះ Sulawesi ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ។

មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )

សម្រាប់ជនជាតិនេះ គេជឿថាសាកសពដែលស្លាប់មិនមែនជាបញ្ហាអ្វីដែលដាក់នៅជិតខ្លួននោះទេ ព្រោះសាកសពទាំងនោះ សុទ្ធតែធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារតែមួយ ហើយពេលដែលប្រារព្ធពិធីនេះ ព្រលឹងនៃអ្នកស្លាប់នឹងអាចមកកាន់ទីដើមកំណើតវិញ ។

មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )

ពិធីនេះតែងប្រព្រឹត្តទៅបីឆ្នាំម្តង ហើយវាក៏ជាពីធីមួយដែលត្រូវចំណាយច្រើនជាងគេសម្រាប់ជនជាតិ Toraja ផងដែរ ។

មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )

ចង់ដឹងច្បាស់ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ មីរឺរ )

មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )

មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )មិនគួរជឿ ! គាស់សពមកលម្អ ( នៅឥណ្ឌូនេស៊ី )