លទ្ធផល​ចេញ​ហើយ នៅ​មណ្ឌល​រាជធានី​ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ​ ៖ សេចក្តីរាយការណ៍​បឋម​ឱ្យ​ដឹង​ថា លទ្ធផល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ចំណេះ​ទូទៅ និង​បំពេញវិជ្ជា សម្រាប់​មណ្ឌល​រាជធានីភ្នំពេញ ក៏ចេញជា​ផ្លូវការ​ហើយដែរ នា​វេលា​​សៀល​ថ្ងៃ​ទី​១០ សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នេះ

មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ៖ លទ្ធផលប្រឡង #BacII2016.