គណបក្សនយោបាយ​ថ្មី​នៅ​កម្ពុជា សម្លឹង​ឃើញ​ការកសាង​ជំនឿ​ចិត្ត​ផ្នែក​នយោបាយ​នៅ​ជនបទ​ និពន្ធដោយ : VOA       September-11-2016, 12:31 pm         574

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132គណបក្សនយោបាយ​ថ្មី​នៅ​កម្ពុជា សម្លឹង​ឃើញ​ការកសាង​ជំនឿ​ចិត្ត​ផ្នែក​នយោបាយ​នៅ​ជនបទ​