ការសិក្សា​៖ ស្ទះចរាចរណ៍​នៅ​បាងកក ធ្វើ​ឲ្យ​ខាត​លុយ​១១​ពាន់​លាន​បាត(​៣៥​លាន​ដុល្លារ​)​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ និពន្ធដោយ : តន ចាន់​រិ​ទ្ធា​រ៉ា       September-11-2016, 1:31 pm         586

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ការសិក្សា​៖ ស្ទះចរាចរណ៍​នៅ​បាងកក ធ្វើ​ឲ្យ​ខាត​លុយ​១១​ពាន់​លាន​បាត(​៣៥​លាន​ដុល្លារ​)​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​