វត្តមាន​សម្តេច ហ៊ុន សែន នៅ​ចិន​៖ កៀងគរ​អ្នកវិនិយោគ​ចិន​មក​កម្ពុជា និង​ជំរុញ​ផលិតផល​ខ្មែរ​ទៅ​ចិន​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-11-2016, 3:21 pm         745

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132វត្តមាន​សម្តេច ហ៊ុន សែន នៅ​ចិន​៖ កៀងគរ​អ្នកវិនិយោគ​ចិន​មក​កម្ពុជា និង​ជំរុញ​ផលិតផល​ខ្មែរ​ទៅ​ចិន​រូបភាព៖ Facebook Page, Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister